Search

probolan 50

Rankų lenkimas su štanga stovint, delnai atgręžti

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Pasiruošimas.

Atsistokite. Nugarą laikykite tiesiai ir abiem rankomis iš apačios suimkite štangos virbą plačiau nei pečių pločiu.

Veiksmo atlikimas.

Įkvėpkite ir, lenkdami rankas, kelkite štangą prie pečių. Izometriškai sutraukite sėdmenų, pilvo ir nugaros raumenis, kad liemuo nesiūbuotų. Baigę judesį, išvėpkite. Kartokite veiksmą.

Pastaba.

Šis pratimas labiausiai lavina dvigalvį žasto raumenį, žasto raumenį ir kiek mažiau žastinį stipinkaulio raumenį, apvalųjį nugręžiamąjį raumenį ir visus riešų bei pirštų lenkiamuosius raumenis.

Variantai:

  1. Išbandykite įvairius štangos suėmimo pločius, kad intensyviau dirbtų šie raumenys:
    -dvigalvio žasto raumens trumpoji galvutė (platus suėmimas), arba
    -dvigalvio žasto raumens ilgoji galvutė (siauras suėmimas).
  2. Lenkiamojo judesio pabaigoje pakelkite alkūnes, kad geriau susitrauktų dvigalvio žasto raumuo ir dalyvautų priekiniai deltiniai raumenys.
  3. Kad šis judesys būtų labiau fiksuotas ir valdomas, priglauskite nugarą prie sienos ir spauskite prie jos mentes.